Tilstandsrapport & Eleftersyn

Hvad er en tilstandsrapport?

I forbindelse med en bolighandel bliver der ofte udarbejdet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er kort fortalt en skriftlig vurdering af en ejendoms stand. Rapporten er, sammen med elinstallationsrapporten, en del af Huseftersynsordningen, som er en frivillig ordning under Sikkerhedsstyrelsen. Denne ordning har til formål at sikre både køber og sælger i forbindelse med en bolighandel. Tilstandsrapporten kan give køber et overordnet indtryk af boligen og samtidig give køberen en idé om, hvad han eller hun køber, før vedkommende skriver under på en eventuel købsaftale.

Hvad koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapports pris afhænger af flere ting, bl.a. boligens alder og størrelse. En tilstandsrapport koster normalt mellem 4.000 og 10.000 kr. Du får typisk rabat, hvis du køber en elinstallationsrapport og energimærkerapport sammen med tilstandsrapporten.

Husk på, at en energimærkning af en bolig er lovpligtig ved dit boligsalg.

 

Regler for tilstandsrapporter

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder. Tilstandsrapporten skal være udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig. Det er sælger, der betaler for tilstandsrapporten.

 

Hvem laver tilstandsrapporten?

Det er kun beskikkede byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporter. Når den byggesagkyndige skal lave tilstandsrapporten, gennemgår den byggesagkyndige ejendommen efter Byggestyrelsens skema og noterer eventuelle skader.

 

Hvem betaler tilstandsrapporten?

Da det er sælger, der bestiller tilstandsrapporten, er det dermed også sælger, der betaler for den. Derudover er det også sælger, der indhenter tilbud på priser og endeligt vælger den byggesagkyndige, der skal gennemgå boligen. Når den byggesagkyndige skal gennemgå boligen, er det oftest dig som sælger, der tager imod den byggesagkyndige, så du kan svare på eventuelle spørgsmål omkring boligen.

Er tilstandsrapporten lovpligtig?

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig og det er dermed heller ikke et krav, at der udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med et boligsalg. Det vil sige, at det er dig som sælger, der bestemmer, om du vil have udarbejdet en tilstandsrapport eller ej. Et energimærke er dog lovpligtig ved salg af nogle boligtyper.

 

Kan man sælge sit hus uden en tilstandsrapport?

Som udgangspunkt kan man sagtens sælge sit hus uden en tilstandsrapport, dog er tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten nødvendig for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

 

Hvad er en elinstallationsrapport?

Ved en elinstallationsrapport fokuseres der kun på elinstallationer. Når der skal udarbejdes en elinstallationsrapport, vil en autoriseret elinstallatør lave et eleftersyn i din bolig og tjekke, om alle dine synlige elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Få lavet en tilstandsrapport

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring for både sælger og køber mod skjulte fejl og mangler. Som sagt vil sælger kunne frasige sig ansvaret, og vil dermed ikke længere hæfte for skjulte fejl og mangler. Køber vil på den anden side være forsikret mod fejl og mangler, der potentielt kan opstå efter dennes boligkøb, og som vedkommende ikke kendte noget til på overdragelsestidspunktet.

Hvis du som sælger ikke får udarbejdet en tilstandsrapport, og dermed ikke har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, er det dig, der har ansvaret for fejl og mangler i boligen i op til 10 år efter dit boligsalg.

Skal der laves tilstandsrapporter på lejligheder?

Det er ikke et krav, at der laves tilstandsrapporter på lejligheder og det er desuden også meget sjældent, at dette bliver gjort. Der kan laves tilstandsrapporter på alle ejerboliger, herunder sommerhuse, ideelle anparter og landbrugsejendomme.

Tilstandsrapport sommerhus

Overvejer du eksempelvis at sælge dit sommerhus, kan det være en god idé at tænke over at få udarbejdet en tilstandsrapport. Du vil dermed kunne frasige dig ansvaret for skjulte fejl og mangler. Går du derimod med tanker om at købe et sommerhus, kan en tilstandsrapport være et betydningsfuldt dokument for dig, da sommerhusets tilstand er en vigtig ting at forholde sig til i forbindelse med et sommerhuskøb. Du vil dermed få indsigt i sommerhusets tilstand, inden du eventuelt skriver under på en købsaftale.

Tilstandsrapportens karaktersystem

Den byggesagkyndige følger et karaktersystem, når vedkommende skal vurdere boligens tilstand. De forskellige skader i huset får en bestemt karakter, alt efter hvor alvorlige skaderne er. I dag anvendes følgende symboler i tilstandsrapporten:

Grå – Mindre alvorlige skader
Dette er skader, som ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.

Gul – Alvorlige skader
Dette er skader, som på sigt vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter. Svigtet kan forårsage skader på andre bygningsdele.

Rød – Kritiske skader
Dette er skader ved bygningsdelen, som allerede har eller på kort sigt vil medføre skader, som gør, at bygningsdelens funktion svigter. Dette har allerede eller kan medføre skader på andre bygningsdele.

Spørgsmålstegn – Mulige skader
Dette er forhold, som bør undersøges nærmere for at afklare, hvorvidt der er tale om en skade. Det kan således være en kritisk skade, og du bør derfor undersøge det nærmere, før du vælger at investere i ejendommen.

Hvilke forhold dækker en tilstandsrapport ikke?

Der er flere forskellige forhold, der ikke er omfattet af tilstandsrapporten. Det er eksempelvis;

  • Ejendommens udseende og arkitektur, f.eks. planløsning, indretning eller boligens placering på grunden
  • Indretning og installationer uden for selve ejendommen – Bagatelagtige forhold, som man ikke kan regne med, vil påvirke bygningens brug eller værdi
  • Markiser og baldakiner
  • Boligens lovlighed, undtagen hvis der er tale om åbenlyse overtrædelser af byggelovgivningen
  • Inventar, som f.eks. hårde hvidevarer
  • Udendørs svømmebassiner og dertilhørende installationer

Du skal som sælger være opmærksom på, at du stadig vil være ansvarlig for disse forhold efter boligsalg. Hvis du eller andre opdager ovennævnte forhold, skal du klart og tydeligt informere køber herom.

Få lavet en tilstandsrapport