Forsikringer

Hvad er en husforsikring?

Når du tegner en husforsikring, dækker den forskellige skader på din bolig, ligesom den gælder, hvis der opstår brand.

Det er et krav, at hvis du låner til at købe din bolig, skal du tegne en brandforsikring, men at det er frivilligt, om du vil tegne forsikring på andre skader.

Når du køber en bolig, kan du også vælge af tegne en ejerskifteforsikring, som er en anden type forsikring end husforsikringen.

Hvad er en ejerskifteforsikring?

Når en bolig overdrages, kan køber vælge at tegne en ejerskifteforsikring. Denne type forsikring dækker generelt skader, som ikke fremstår af boligens tilstandsrapport, men som var til stede på tidspunktet, hvor boligens overdrages.

Længere nede på siden kan du læse mere om, hvad ejerskifteforsikringen kan bruges til.

 

Ansvarsforsikring

Normalt dækker en husforsikring også, hvis man som husejer volder skade på personer eller genstande tilhørende andre personer. Det kunne eksempelvis være, hvis nogen bliver ramt af tagsten, som styrter ned.

Hvornår dækker husforsikringen?

Den typiske dækning ved en husforsikring afhænger meget af tilvalg og tillæg, men den dækker typisk akutte skader, som opstår som følge af udefrakommende hændelser. Udefrakommende faktorer kan eksempelvis være brand, storm, frost og vandskader. Du kan derfor ikke få dækket skaden på dit hus, hvis det skyldes manglende vedligeholdelse.

Husforsikringen dækker ikke indbo, idet husforsikringen dækker skader på bygningen i sig selv.

 

Hvad koster en husforsikring?

Som nævnt afhænger dækningen meget af tilvalg, hvilket har en direkte betydning for prisen, idet en større dækning vil give en højere pris på husforsikringen.

Nogle af de øvrige typiske forhold, som spiller ind på prisen, er boligens størrelse, boligens stand, boligens alder, boligens placering og naturligvis selvrisikoens størrelse.

Hvilke tilvalg kan jeg vælge?

Hos de fleste forsikringsvirksomheder kan du vælge en række tilvalg ud over den almindelige dækning, som typisk gælder ved brand og som ansvarsforsikring. Som tilvalg vil du typisk kunne vælge af forsikring din ejendom ved råd, skimmel, insektskader og andre lignende forhold. Derudover kan du typisk vælge af supplere din forsikring ved følgende forhold:

— Skader efter almindeligt og kraftigt regnvejr, der ikke betegnes som skybrud
— Fygesne, der trænger ind i huset og smelter
— Kloak- eller grundvand, der stiger op i huset efter et kraftigt regnvejr eller efter længere tids regn
— Vand, der siver eller drypper fra synlige rør, fx en radiator
— Vandspild og tab af gas, olie eller lignende
— Skader efter skadedyr
— Funktionsfejl i husets elektriske installationer
— Skader på haveanlæg og havebelægninger
— Kosmetiske ”skader”, hvor du mulighed for at genskabe det pæne udtryk i dit hjem i tilfælde af nogle bestemte skader

Ejerskifteforsikring

Som nævnt dækker en ejerskifteforsikringen for skader, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, og som du som køber derfor ikke var opmærksom på, på tidspunktet for boligens overdragelse.

Det er sælger, der skal indhente tilbud på ejerskifteforsikringen. Herefter er det op til køber, om køber vælger at købe ejerskifteforsikringen. Ejerskifteforsikringen sikrer, at sælger ikke har et generelt mangelsansvar efterfølgende, selvom manglerne ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Er en ejerskifteforsikring lovpligtig?

Du er som køber frit stillet, om du vil tegne en ejerskifteforsikring. Hvis sælger har tilbudt at betale 50% af ejerskifteforsikringen, men køber vælger ikke at tegne ejerskifteforsikring, er sælger dog stadig fritaget fra det generelle mangelsansvar i 10 år.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

Ligesom prisen på en husforsikring, afhænger prisen på en ejerskifteforsikring dækningens omfang og boligens forhold.

Prisen for en ejerskifteforsikring vil typisk være mellem 10.000 kr. til 50.000 kr., men der kan være meget store forskelle som følge af dækningens størrelse, herunder i hvor mange år forsikringen skal gælde. Hvis sælger ønsker at fravige det generelle mangelsansvar, skal sælger betale for 50% af ejerskifteforsikringen uden tilvalg.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker nogle forhold, som er fastlagt ved lov. Ejerskifteforsikringen gælder alene skader, som var til stede på tidspunktet, hvor køber overtog ejendommen. Endvidere dækker ejerskifteforsikringen ikke skader, som fremgår af tilstandsrapporterne

Hvorfor skal jeg tegne en ejerskifteforsikring?

Det er en god ide at tegne en ejerskifteforsikring, når du er køber, så du er sikret mod skjulte skader ved den bolig, du lige har købt, hvis det viser sig, at tilstandsrapporten er mangelfuld. Hvis sælger ikke vælger at tilbyde at betale 50% af ejerskifteforsikringen, har sælger et generelt ansvar for fejl og mangler i en periode på 10 år efter overtagelsesdagen.

Under alle omstændigheder er det ganske vanskeligt at påvise, om en fejl eller mangel var til stede på overtagelsesdagen, og derfor kan sælger og køber spare en masse frustrationer, hvis de tegner en ejerskifteforsikringen.