Køberrådgiver

Hvad er en køberrådgiver?

Når du køber bolig, kan du vælge at bruge en køberrådgiver til at hjælpe dig sikkert igennem købet. En køberrådgiver er derfor normalt en juridisk udannet rådgiver, som er specialiseret i bolighandler.

Det er forskelligt, hvad du bruger en køberrådgiver til, alt efter om du har styr på bolighandler, men køberrådgiveren hjælper dig typisk igennem hele købsprocessen og rådgiver dig konkret i forhold til en specifik bolig, som du er i dialog med en sælger omkring. Processen omkring et boligkøb er avanceret og kompliceret, og hvis du ikke har erfaring inden for feltet, kan du nemt havne i nogle falgrupper, som giver dig et dårligt resultat og en dårligt investering i sidste ende.

Det er en af køberrådgiverens særlige forkuspunkter at gennemgå al relevant dokumentation i forbindelse med købet af ejendommen.

Der kan være op til 50 væsentlige dokumenter, som skal gennemlæses, analyses og forståts, som alene en erfaren køberrådgiver vil kunne sætte sig ind i. Dokumenterne kan også være meget gamle og skrevet i et sprog, som er meget svært at forstå og sætte ind i den rette kontekst. Når du anvender en køberrådgiver, er du således sikker på, at du ikke bliver fanget på et forkerte ben eller misser vigtige informationer, som er væsentlige, før du underskriver købsaftalen.

Det er ikke et krav, at du anvender en køberrådgiver, når du køber bolig, men det er for det meste en rigtig god ide. Omkostningen til en køberrådgiver er typisk meget lille i forhold til, at man som køber med ro i maven kan sige ja eller nej til at købe boligen.

Kontakt køberrådgiver

Hvad er det typisk, som køberrådgiveren kigger på?

Køberrådgivers primære opgaver er at gennemgå og analysere følgende dokumenter:

1. Købsaftale
Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter og hovedaftalen, som regulerer overdragelsen af boligen. Købsaftalen indeholder alle de væsentlige vilkår for handlen mellem køber og sælger. Køberrådgiveren sikrer, at du som køber ikke indgår vilkår, som sætter dig i en dårlig position.

2. Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning
Tilstandsrapporterne og energimærkningen er dokumenter, som viser ejendommens tilstand. Køberrådgiveren kan hjælpe dig med at forstå indholdet i disse aftaler og vurdere, hvilke fejl og mangler, der kan være afgørende for, at du vil indgå aftalen eller måske vil forlange en lavere pris på boligen. Samtidig kan køberrådgiveren hjælpe dig med at få et generelt overblik over rapporterne, så du med ro i maven kan vælge af indgå købsaftalen eller ej.

3. Servitutter
Ejendommens servitutter kan være væsentlige og indholde vigtige begrænsinger eller andre vilkår for ejendommen. Det er derfor særligt vigtigt, at du får køberrådgiveren til at hjælpe dig med at forstå servitutterne, hvis du ikke er i stand til at forstå dem.

4. Skøde
Selvom køber og sælger har underskriver købsaftalen, er køber ikke officielt den retmæssige ejer, før skødet er tinglyst. Skødet er det officielle dokument, der viser, at køber ejer ejendommen. Det er normalt køberrådgiveren, som udarbejder skødet, men det kan også være sælgers rådgiver, som tager sig af dette. Under alle omstændigheder vil det stå i købsaftalen, om det er køber eller sælger, der har ansvar for at udarbejde og tinglyse skødet. Køberrådgiveren vil dog under alle omstændigheder gennemgå skødet, inden det tinglyses, så købers rettigheder sikres. Når skødet er tinglyst, er handlen helt afsluttet.

5. Refusionsopgørelse
En refusionsopgørelsen er en opgørelse, der udarbejdes for at opgøre potentielle mellemværende mellem køber og sælger. Sælger har måske betalt nogle ejendomsskatter eller andre omkostninger på ejendommen forud, ligesom at køber potentielt har betalt hele præmien på ejerskifteforsikringen, men som sælger i sidste ende skal betale op til halvdelen af. Med refusionsopgørelsen bliver dette mellemværende opgjort, og den endelige balance afregnes mellem køber og sælger. Køberrådgiveren kan enten udarbejde eller gennemgå refusionsopgørelsen.

Kontakt køberrådgiver

Øvrige typiske risici for en køber

Udover de væsentlige dokumenter, som er angivet ovenfor, er der også andre forhold, som køber skal være opmærksom på, før handlen gennemføres.

1. Kloakforhold
I nogle kommuner er det et krav, at regnvand og spildevand opdeles hver for sig. Hvis ikke sælger allerede har afholdt denne udgift, vil det være køberens ansvar at afholde udgiften.

2. Miljøforhold
På nogle ejendomme viser det sig, at jorden er forurenet. Hvis jorden viser sig at være forurenet, kan det indebære store omkostninger at udbedre.

3. Ulovlige bygninger og installationer
I mange tilfælde skal man som boligejer indhente tilladelse, før man går videre med et byggeprojekt. Hvis ikke man som boligejer indhenter denne tilladelse, vil det ikke være lovligt at fortsætte med byggeprojektet, og i værste ende kan man blive bedt om at rive det ned eller få andre påbud. Derfor skal køber holde sig for øje, om der er ulovlige bygninger eller installationer.

4. Hjemfaldspligt
Hjemfaldspligt betyder, at kommunen typisk kan tilbagekøbe ejendommen for en symbolsk pris, der ligger langt under markedsprisen på ejendommen.

Hvornår skal jeg inddrage
køberrådgiveren?

Det er forskelligt, hvor meget man vil inddrage køberrådgiveren i boligkøbet. I de fleste tilfælde vil man vælge at inddrage køberrådgiveren, når sælger har sendt udkast til købsaftalen.

Du kan dog vælge at underskrive købsaftalen først og først herefter inddrage køberrådgiveren. I dette tilfælde det dog helt afgørende, at du husker at tilføje et rådgiverforbehold til købsaftalen, hvis ikke det allerede er tilføjet af sælger.

Et rådgiverforbehold (også kaldet et advokatforbehold) betyder, at købers rådgiver har ret til at komme med rettelser til købsaftalen, før købsaftalen er bindende for køber, hvilket kan være brugbart i mange sammenhænge.

Hvis køberrådgiveren har rettelser til købsaftalen og dermed gør brug af rådgiverforbeholdet, skal sælger acceptere sådanne ændringer til købsaftalen, før den er endeligt bindende mellem køber og sælger. Vælger sælger dog ikke at acceptere sådanne rettelser eller ændringer, vil handlen falde bort mellem køber og sælger. Derfor skal man som køber være påpasselig med at kræve ændringer til aftalen under rådgiverforbeholdet, idet det giver sælger en anledning til at lade aftalen bortfalde.

Bortfalder handlen som følge af ændringer i forbindelse med rådgiverforbeholdet, skal hverken køber eller sælger betale en kompensation til den anden.

Kontakt køberrådgiver

Er en køberrådgiver et lovkrav?

Det er ikke et lovkrav, at køberen bruger en køberrådgiver. Som det er nævnt flere gange ovenfor, er det dog en meget god ide at gøre brug af en køberrådgiver.

Hvis du ikke gør brug af en køberrådgiver, og der opstår problemer, kan det vise sig at blive en meget dyr fornøjelse.

Under alle omstændigheder kan en køberrådgiver give dig en ro i maven, der gør, at dit boligkøb bliver en god oplevelse.