Vilkår og betingelser

Du kan som ejendomsmægler (eller anden erhvervsdrivende) (”Ejendomsmægler”) anvende Skuffesiden.dk ved køb af et abonnement på Skuffesiden.dk ApS.

Ved oprettelse af et abonnement på Skuffesiden.dk accepterer Ejendomsmægleren nærværende vilkår.

Ejendomsmægleren er til enhver tid forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende generelle vilkår og betingelser for Skuffesiden.dk, som er frit tilgængelige på www.skuffesiden.dk. Ejendomsmægleren er dog særligt forpligtet til at overholde de særlige vilkår for Ejendomsmæglere, som fremgår nedenfor. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem de herunder anførte særlige vilkår for Ejendomsmæglere og de generelle vilkår og betingelser for Skuffesiden.dk, der i øvrigt gælder, skal de særlige vilkår for Ejendomsmæglere nedenfor gælde forud.

Skuffsiden.dk er berettiget til at ændre disse vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på www.skuffsiden.dk. Brug af Skuffsiden.dk efter en ændring af disse vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Ejendomsmæglerens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af vilkår.

Særlige vilkår for Ejendomsmæglere

Det er ikke tilladt at oprette en gratisprofil på Skuffesiden.dk, såfremt man er Ejendomsmægler.

Medmindre andet er anført, trækkes betalingen for abonnementet på Ejendomsmæglerens kreditkort ved accept af abonnementet som er sammenfaldende med faktureringsdatoen. Såfremt kreditkortet afvises, spærres adgangen til Skuffesiden.dk uden yderligere varsel. Ejendomsmægleren accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Ejendomsmægleren opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt fra Skuffesiden.dk.

De til enhver tid gældende priser kan findes på www.Skuffesiden.dk og kan ændres løbende. Alle priser er ekskl. moms.

Ved køb af et abonnement modtager Ejendomsmægleren en særskilt adgang, end der gælder for andre brugere, som har en gratisprofil. Adgangen for betalende Ejendomsmæglere gælder for hvert CVR-nummer, hvorefter de ejendomsmæglerforretninger, som hører under samme CVR-nummer, kan anvende samme betalende bruger. Det er dog ikke tilladt for mere end 5 ejendomsmæglerforretninger at bruge samme bruger. En ”ejendomsmæglerforretning” er defineret ved eksempelvis en P-enhed eller såfremt de i øvrigt fremtræder under forskellige fysiske lokationer. Brugernavn og adgangskode er i øvrigt eksklusivt, og må ikke anvendes af Ejendomsmæglere med andre CVR-numre. Ejendomsmægleren må ikke videregive, videresælge eller på anden måde videredistribuere loginoplysninger. Ejendomsmægleren forpligter sig til at registrere korrekte kontaktoplysninger for sin virksomhed.

Med et Ejendomsmæglerlogin får Ejendomsmægleren en ikke-eksklusiv brugeradgang til følgende:

  1. Ubegrænset adgang til at oprette og annoncere Skuffesalg;
  2. Adgang til et køberkartotek til de købere, der forud har givet samtykke til uopfordret kontakt fra en Ejendomsmægler; og
  3. Fri adgang til at deltage i de Facebookgrupper 8(under hensyntagen til de regler, der gælder i den enkelte gruppe), som tilhører Skuffesiden (https://www.facebook.com/Skuffesiden.dk/groups)

For så vidt angår kontakt til potentielle købere i henhold til pkt. 2 ovenfor, er det kun tilladt Ejendomsmæglere at rette henvendelse om en konkret bolig, som opfylder de krav, som den potentielle køber har anført i boligagenten. Såfremt Ejendomsmægleren misligholder dette vilkår, er Skuffesiden.dk berettiget til øjeblikkeligt at nægte Ejendomsmægleren adgang til Skuffesiden.dk uden tilbagebetaling af eventuel betalt abonnement.

Abonnement på Skuffesiden.dk er fortløbende og gælder indtil eventuel opsigelse. Abonnementet betales forud med de til enhver tid udstillede betalingsmuligheder. Abonnementet kan opsiges af hver part til udgangen af en gældende abonnementsperiode.

Skuffesiden.dk tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Skuffesiden.dks kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Skuffesiden.dk fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Skuffesiden.dk at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Ejendomsmægleren er alene ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som Ejendomsmægleren offentliggør på Skuffesiden.dk. Ejendomsmægleren er samtidig ansvarlig for at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. Skuffesiden.dk ApS kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette.

Skuffesiden.dk ApS forbeholder sig dog retten til at ændre åbenlyse fejl i indtastningen ved oprettelse af et Skuffesalg på Skuffesiden.dk.

Skuffesiden.dk ApS forbeholder sig dog retten til at slette ethvert Skuffesalg, hvis en af følgende forhold gør sig gældende:

  • Hvis Skuffesalget er ældre en 12 måneder
  • Hvis boligen er tilgængelig på andre platforme, herunder boliga.dk, boligsiden.dk eller andre lignende hjemmesider
  • Hvis Skuffesiden.dk ApS har mistanke om, at der foregår svindel, chikane eller lignende
  • Hvis Skuffesalget allerede er oprettet på Skuffesiden.dk
  • Hvis Skuffesiden.dk ApS i øvrigt ikke finder, at annoncen passer til formatet på Skuffesiden.dk

Ejendomsmægleren indvilliger i at respektere alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder tilhørende Skuffesiden.dk ApS og de til enhver tid værende partnervirksomheder vist på websites hostet af Skuffesiden.dk ApS. Annoncedata tilføjet annoncen tildeles endvidere en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold.

Du har som Ejendomsmægler ikke fortrydelsesret eller reklamationsret.

Skuffesiden.dk er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, samt behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde. Skuffesiden.dk kan ikke under nogle omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.